Vårt Erbjudande till nya Juniormedlemmar. Klicka på texten och läs mer.

Bli medlem i Svenska Rasfjäderfäförbundet

 

Som medlem i SRF får du möjlighet att vara en del av en landsomfattande förening med ett genuint intresse för alla våra rasfjäderfä. Vår tidning med aktuell läsning om våra rasfjäderfä utkommer med 6 nummer årligen. Du får också möjligheten att vara med på båda nationella och lokala utställningar och evenemang.

 

Medlemsavgift för 2017 är:

Senior:

Betala in 400:- till SRF
Av detta sänds 100:- till Lokalklubben

För övriga familjemedlemmar meddelas det till din lokalklubb

 
Junior:
Betala in 150:- till SRF (7-17år)
Av detta sänds 50:- till Lokalklubben
 
Glöm inte å ange den lokalklubb du vill anslutas till.

PlusGirokonto: 44 54 54-2 eller Swisch 123 281 05 47

Medlemskapet är inte giltigt före medlemsavgiften är betalad.

 

 

Klubbernas nummer hittar du här


1. Bergslagens Rasfjäderfäförening
2. Blekinge
3. Dalarna
4. Falkenberg
5. Gotland
7. Hälsingland
9. Knallebygden
11. Kullabygden
12. Laholm
13. Mittsverige
14. Nordvästra Götaland
15. Norra norrlands lokalklubb
16. Skaraborg Rasfjäderfäklubb
17. Wermlandsrasfjäderfäförening
18. Västmannalands rasfjäderfäförening
20. Österlen

22. Specialklubben för Japanska och

      Östasiatiska höns

23. specialklubben för prydnadsfjäderfä
25. Svenska simfågel och kalkonklubben

     Specialklubben för medelhavsraser

     Svenska föreningen för japanska vaktlar

     Svenska specialklubben för dvärgkochin

 

Medlemsansvarig är

Britt-Marie Hartelius

b-m.hartelius@telia.com

Ditt namn

Din e-post

Adress

Telefon

Välj Lokalklubb eller endast SRF

Senior eller junior

Övrigt