The Golden Ring

 På Nationalutställningen!

 

 

Anmälan sker till Leo Berg på mail helst, alt brev.

 

Mail: leo@letfab.se

 

Brev:  Leo Berg Gödebergsvägen 61 437 34 Lindome

 

Vid ev. frågor om anmälan eller tävlingen kontakta Leo på 0730538209

 

Anmälningsavgiften sätts in på Srf s Plusgiro: 67 77 90-8 senast 1/11.

 

 

Hur funkar det?

Tanken med den här tävlingen som kommer att gå av stapeln på

Nationalen i höst är att öka spänningen lite för de utställare som vill vara med.

Samt att sporra fler till att vilja vara med och ställa ut.

Det kommer att funka som så att man anmäler vissa djur. Förslagsvis de man själv anser är bäst!

Alla djur oavsett ras färg eller art får delta. Denna tävling påverkar inte den övriga utställningen och djuren skall även anmälas som vanligt till Nationalen.

De bedöms som vanligt och deltar i Nationalen.

Domarna kan på så sett aldrig veta vilka djur som är med i Golden ring tävlingen.

The golden ring tävlingen är en pristävling om pengar.

När du anmäler så anmäler du bara ditt ringnummer som står på djurets ring ej ras färg etc.

Dvs. : år-storlek-serienummer det är endast djur födda 2017 som får delta i tävlingen.

Priset för att delta är 100 kr per ring/djur. En uppfödare får anmäla så många ringar/djur den vill.

Anmälan skall ske innan 15/10-18 dvs. innan utställningsäsongen startar

Detta för att det ska bli lite utmaning för er uppfödare att ta ut era bästa djur på egen hand.

 

Prissumman kommer bestå av den summan vi får in på anmälnings avgiften

till tävlingen samt att vi har sponsorer som går in och sponsrar med     3000 kr.

 

10% av intäkten går till SRF