Ringlista Prydnadsfjäderfä

 

Påfåglar C 22 D 20
Pärlhöns   F 16 F 16
Rapphöns         K 9 K 9
Stenhöns K 9 K 9
Bankiva   H 13 J 11
Kina-Bankiva ( gallus gallus gallus)  G 15 H 13
Sonnerat     H 13 J 11
Brudand          J 11 J 11
Gräsand  H 13 H 13
Mandarinand    J 11 J 11
Canadagås  B 24 B 24
Grågås      D 20 D 20

 

Tillbaks till Ringbeställningen