Inbjudan till Nationalutställningen 2017

SRF inbjuder alla medlemmar att delta med sina djur på Nationalutställningen i Halmstad Hundarena, Skedala Rosenberg, 305 93 Halmstad den 16-19 November.

 

Anmälan:

Sista anmälningsdag är den 29:e Oktober. Anmälningsblanketten kan kopieras om det behövs fler. Blanketten bifogas i tidskriften.

Anmälningsblanketten skickas till :

Britt Börjezon, Vännåkra Östergården, 511 31 Örby

Anmälan även möjligt här på SRF´s hemsida. Anmälan till Nationalen

 

OBS. NY ras eller NY färg anmäles senast 15:e Oktober.

Skriftligen till.

Britt Börjezon, Vännåkra Östergården, 511 31 Örby

 

Anmälan är ej giltig förrän betalningen är oss tillhanda. Har Ni frågor angående anmälan ring Britt Börjezon Tel: 073-0730298

 

Avgifter:

Anmälningsavgiften är 50:-/djur. Kalkoner och gäss 80:- /djur.

Voljärbedömning 150:-. ( Höns 1 tupp +4 hönor, Simfåglar och Kalkoner 1 hane + 4 honor )

Alla juniorer som är ”förstagångsutställare” får ställa ut 5 djur utan att betala anmälningsavgift för dessa.

Avgiften betalas in på SRF´s BG 5202-8206 eller swisch 123 281 0547 senast den 29:e Oktober. PÅ inbetalningen anges utställarens namn, adress samt antalet anmälda djur, och voljärgrupp, samt senior eller junior.

 

Inlämning av djur:

Djurens lämnas på angiven plats vid utställningen mellan kl 17.00-20.00 Torsdagen den 16:e November. Alla djur skall vara ringade med godkänd fast fotring. Emballaget skall vara tydligt märkt med bursedeln som skickas till utställer före utställningen.

 

Avhämtning av djur:

Djuren skall hämtas från utställningen på Söndagen den 19:e November efter prisutdelningen

 

Försäljning:

Enligt separat info

 

 

 

Öppettider:

Lördagen den 18:e Nov. 10.00-16.00

Söndagen den 19:e Nov 10.00-15.00

 

Prisutdelning:

BIS utses Lördag 18:e Nov kl 12.00

Prisutdelning sker på Söndagen Kl 14.00.

Hedersdiplom kan hämtas ut från kl 11.00 på Söndagen

 

Kommissarie:

Fredrik Persson, Tvååker

Tel: 070-680 91 64. fredrik.persson@lifsungs.se

 

Vice Kommissarie:

Leo Berg, Lindome

Tel: 073-053 82 09. leo@letfab.se

Försäljningsavdelningen information

Försäljningsavdelning

Det kommer i år igen finnas en försäljningsavdelning, djuren säljs enskilt, par eller trio. Djuren/djuret säljs per bur och max 1 tupp per bur. Varje bur kostar 60kr och betalas vid inlämning. Buren/burarna bokas senast 10 november på dennis.loov@allbohus.se eller 070-2287710.

  • Djuren ska vara ringade med godkänd ring och vara godkända i skandinaviska fjäderfä standarden.
  • Varje bur kommer få en skriftligt kommentar av sakkunnig personal.
  • Djuren ska vara friska och i god kondition
  • Säljaren ska tillhandahålla lämplig låda i bra skick att transportera hem djuren/djuret i.
  • Djuren lämnas in torsdag kväll om inte annat överenskommes
  • Funktionärer har rätt att flytta eller avvisa djur som inte uppfyller kraven.

Försäljning av djur i utställningen

Om man vill sälja djur från utställningen, kan man vid anmälan till utställningen sätta djuren till salu för att få med det i katalogen. Väljer man att sälja sina djur under utställningens gång kontaktar man försäljningsavdelningen. Det är kostnadsfritt att sälja djur i utställningen. Sålda djur får tas från utställningen efter kl 14,00 på lördagen. Det är önskvärt om säljare tillhandahåller låda till hemtransport.

 

All försäljning av djur i utställningslokalen är bara tillåten genom försäljningsavdelningen. 

Utställningsfesten 

Utställningsfest:

På Lördagkväll den 18:e November

Åleds Hemvärnsgård

Ålängesvägen 40

313 50 Halmstad

Vill du vara med på festen så görs anmälan till :

Annika Altnäs, annika@altnas.se

För personer som jobbar på utställningen ( minst 2 hela dagar ) bjuder SRF på festen.

Anmälan till festen senast 4:e November ( gäller även dig som jobbar på utställningen ).

 

Pris för festen, 350:-/pers, barn under 12 år 150:-.

Betalning senast 1:e November till BG 5202-8206

eller swisch 1232810547 (Märk med Fest).

Tillåtet med egen medhavd dricka( dricka ingår ej i priset )